tuyển dụng nhân tài

vị trí của bạn:Kết quả bóng đá trực tiếp,Liên đoàn bóng đá Ý > tuyển dụng nhân tài > Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học về khí thải nhà kính

Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học về khí thải nhà kính

ngày phát hành:2023-08-27 12:37    Số lần nhấp:201

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài: "Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai". Đề tài do Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) thực hiện.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở KH-CN phối hợp với các cá nhân, đơn vị nói trên thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các kết quả, sản phẩm,Giờ thi đấu bóng đá Olympic tài sản được kiểm kê và bàn giao theo quy định.

Thực hiện đăng ký,tuyển dụng nhân tài lưu giữ và công bố thông tin, ứng dụng kết quả của nhiệm vụ. Chuyển giao kết quả và sản phẩm cho Sở TN-MT tiếp tục nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng trong thời gian tới.

Đề tài "Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai" nằm trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, được triển khai từ năm 2020.

Hoàng Lộc